• Xylanh Z

easymotion › Xylanh Z

Xylanh Z

Sự kết hợp của xi lanh thủy lực và lò xo khí kéo

Xylanh Z
Không có một lực nén bên ngoài (tải) yêu cầu

 

Thành phần cũng như công nghệ của lò xo khí của chúng tôi được sử dụng cho các biến thể điều chỉnh xi lanh này. Xylanh Z là một sự kết hợp của xi lanh thủy lực điều chỉnh của chúng tôi và lò xo khí kéo. Sự thay đổi này cho phép hệ thống được nén mà không cần một lực nén bên ngoài (tải trọng). Z-xi lanh có thể được cài đặt ở vị trí nào.

Đặc tính sản phẩm:

  • Không có một lực nén bên ngoài (tải) yêu cầu
  • Chiều dài hành trình: 150mm - 400mm (hành trình đặc biệt từ 30mm đến 800mm)
  • Lực nén chuẩn: 100N (khoảng 10kg)
  • Chú ý: Việc tải tối đa trên mỗi xi lanh sẽ được giảm tương ứng. Lực nén khác theo yêu cầu.
  • Một số bộ phận kết nối có sẵn
  • Đặc biệt thiết kế Z-Cylinder có sẵn theo yêu cầu

 

Hành trình

Chiều dài ống xylanh (EL2)

Đường kính thanh piston/ xylanh

Mẫu

Tải trọng tối đa mỗi xylanh

Tốc độ*

Số thứ tự bao gồm đầu nối

150mm

Hành trình + 96 mm

 10/28 mm

1

100 kg

nhanh

ZZ413150-A1ZW

2

150 kg

thường

ZZ416150-A1ZW

200mm

Hành trình + 96 mm

10/28 mm

1

100 kg

nhanh

ZZ413200-A1ZW

2

150 kg

thường

ZZ416200-A1ZW

300mm

Hành trình + 96 mm

10/28 mm

1

100 kg

nhanh

ZZ413300-A1ZW

2

150 kg

thường

ZZ416300-A1ZW

400mm

Hành trình + 96 mm

 10/28 mm 

1

100 kg

nhanh

ZZ413400-A1ZW

2

150 kg

thường

ZZ416400-A1ZW

 

* cũng phụ thuộc vào bộ chấp hành được lựa chọn

 

Mô hình:
• Mô hình 1: tốc độ nhanh (6 mm cho mỗi vòng quay máy bơm), tải trọng bình thường lên đến 100 kg mỗi xi lanh.
• Mô hình 2: tải cao lên đến 150 kg mỗi xi lanh, tốc độ bình thường (4 mm cho mỗi vòng quay máy bơm).
• Mô hình 4: tốc độ bình thường (4 mm cho mỗi vòng quay máy bơm), uo tải rất cao để 225kg mỗi xi lanh
Các máy bơm phải được lựa chọn tương ứng với mô hình xi lanh điều chỉnh

 

Tính toán chiều dài chèn thêm:

EL ZZylinder neu

 

Chiều dài được luôn luôn được tính bằng cây gậy piston rút lại.
Chiều dài đầy đủ của E-lanh được tính như sau:
EL1 = EL2 + ELK + Elz
EL2: chiều dài của xi lanh rút lại như hình que piston (xem bảng trên)
ELK: chiều dài của piston phía kết nối phần
Elz: chiều dài của mặt xi lanh nối phần

 
 

 

 

CTY TNHH TM&DV KỸ THUẬT HOÀNG LIÊN