• Đầu nối

easymotion › Xylanh E › Đầu nối

Đầu E-Cylinder   Đầu nối thanh piston

 

Đinh tán:
Order number: EA

Số thứ tự: EA

• Đinh stud gậy piston để sửa gậy piston

• Đường kính: 8 mm

• ELK = 0 mm

  K Anschluss EA

 

Ren:

Số thứ tự: EB

• gậy Piston lắp thread

• Thread: M10 x 13

• ELK = 0 mm

  K Anschluss EB

 

Lỗ lắp:

Số thứ tự: EC

• Gậy piston lắp lỗ

• Ø  lỗ lắp: 6 mm

• ELK = 4,5 mm

  K Anschluss EC

 

 

 

Đinh tán

Ren

Lỗ lắp

Số thứ tự

EA

EB

EC

Chiều dài phần kết nối (ELK)

0mm

0mm

4,5mm

 

Đầu nối xy lanh phụ:

Lỗ lắp:

Số thứ tự: EX

• Lỗ để gắn xi lanh

• Ø lỗ lắp: 9 mm

• nối góc cho ống

• ELK = 16,5 mm

 

K Anschluss EX

 

Nối góc:

Số thứ tự: EY

• Đinh tán chỉnh xylanh

• Ø stud 13 mm

• nối góc cho ống

• ELK = 15 mm

 

K Anschluss EY

 

Nối tuyến tính:

Số thứ tự: EZ

• Đinh stud chỉnh xylanh

• Ø stud 13 mm

• Đầu nối ống tuyến tính

• ELK = 15 mm

 

K Anschluss EZ

 

 

 

Lỗ lắp

Nối góc

Nối tuyến tính

Số thứ tự

EX

EY

EZ

Chiều dài đầu nối (ELZ)

16,5mm

15mm

15mm

 
CTY TNHH TM&DV KỸ THUẬT HOÀNG LIÊN