• Chi tiết

Bộ giảm chấn › Bộ giảm chấn với piston di động › Chi tiết

 

Thiết bị giảm chấm MC với piston di động

 

B1

B1

T

-

3

200

561

001*

550N

Đầu nối thanh piston

Đầu nối xylanh

Mẫu

Giảm chấn

Kích thước
Øx/Øy mm

hành trình
mm

Chiều dài mở rộng tối thiểu EL2** mm

Luỹ tiến ước lượng. %

Chỉ mục

(xem ở dưới)

extension force
F (N)

[Lực mở rộng]

xem các phần kết nối

xem các phần kết nối

T     

0
nhanh, không có giảm xóc kết thúc

1
nhanh, giảm xóc kết thúc thường

2
nhanh, giảm xóc kết thúc tăng

3
thường, không có giảm xóc kết thúc

4
thường, giảm xóc kết thúc thường

5
thường, giảm xóc kết thúc tăng

6
chậm, không giảm xóc kết thúc

 

7
chậm, giảm xóc kết thúc thường

8
chậm, giảm xóc kết thúc tăng

9
các loại khác

 

 Để nhận biết giảm xóc kết thúc, hãy cài đặt cần piston hướng xuống

G = 4/12

10-150

hành trình x 2,46 +30
hành trình x 2,33 +30

hành trình x 2,17 +30

35
50
100

      

20-200

6 = 6/15

10-150

hành trình x 2,62 +31
hành trình x 2,44 +31
hành trình x 2,21 +31

35
50
100

20-400

0 = 8/19

10-300

hành trình x 2,73 +47
hành trình x 2,53 +47
hành trình x 2,27 +47

35
50
100

20-700

1 = 8/22

10-300

hành trình x 2,52 + 48

hành trình x 2,37 + 48

hành trình x 2,19 + 48

35
50
100

20-700

3 = 10/28

10-500

hành trình x 2,52 + 52

hành trình x 2,36 + 52

hành trình x 2,19 + 52

35
50
100

20-1300

B = 14/40

10-700

hành trình x 2,43 + 72

hành trình x 2,31 + 72

hành trình x 2,15 + 72

35
50
100

20-2600

 

 

*Chỉ mục

Chỉ mục

 * Với chỉ mục - Chỉ cần thiết cho các đơn đặt hàng lặp lại - chúng ta có thể tái tạo chính xác các lò xo khí đã được sản xuất. Bạn sẽ nhận được index no. với xác nhận đặt hàng / hóa đơn.

CTY TNHH TM&DV KỸ THUẬT HOÀNG LIÊN