• Chi tiết

Bộ giảm chấn › Bộ giảm chấn MC tiêu chuẩn › Chi tiết

 Bộ giảm chấn MC tiêu chuẩn

 

A1

A1

-

9

0

200

492

001*

Phần nối thanh piston

Phần nối xylanh

Mẫu

Giảm chấn

kích thước
Øx/Øy mm

hành trình
mm

độ dài gia tăng tối thiểu
 (xem ở dưới)

Index
No.
(xem ở dưới)

xem các phần kết nối

xem các phần kết nối

 
tiêu chuẩn

A
 
dựa vào bản vẽ

B
 
dựa vào bản vẽ

C
 
với dụng cụ nạo

D
 
với ống vỏ (-40°C đến 60°C)

E
 
với nhãn trung tính

H
 
với seals đặc biệt cho nhiệt độ lên đến 200 ° C

N
 
thép không gỉ

9 
other variations

K = 3/8

10 - 120

2x hành trình +30

                   

P = 3/10

10 - 120

2x hành trình +42

G = 4/12

10 - 150

2x hành trình +40

6 = 6/15

10 - 150

2x hành trình +40

C = 6/19

10 - 150

2x hành trình +52

D = 6/22

10 - 150

2x hành trình +53

O = 8/19

10 - 300

2x hành trình +58

1 = 8/22

10 - 300

2x hành trình +58

E = 8/28

10 - 300

2x hành trình +70

2 = 10/22

20 - 800

2x hành trình +57

3 = 10/28

20 - 800

2x hành trình +70

4 = 12/28

20 - 1000

2x hành trình +70

5 = 14/28

20 - 1000

2x hành trình +70

= 16/28

20 - 1000

2x hành trình +70

A = 10/40

20 - 1000

2x hành trình +80

F = 12/40

20 - 1000

2x hành trình +80

B = 14/40

20 - 1000

2x hành trình +80

7 = 20/40

20 - 1000

2x hành trình +100

M = 30/70

100 - 800

2x hành trình +130

 

 

Lựa chọn

 

kích thước
Øx/Øy mm

Dụng cụ nạo
EL2+10mm

ống vỏ
(EL2+10mm)

Nút bịt kín nhiệt độ cao

Nút bịt kín nhiệt độ thấp

thép không gỉ

K = 3/8

 

 

 

 

 

P = 3/10

 

 

 

 

 

G = 4/12

 

 

 

 

 

6 = 6/15

x (EL2+5mm)

 

x

x

x

C = 6/19

x

nhựa 

x

x

 

D = 6/22

x

nhựa

x

x

 

O = 8/19

x

nhựa+ thép 

x

x

x

1 = 8/22

x

nhựa

x

x

 

E = 8/28

x

nhựa

x

x

 

2 = 10/22

x

nhựa

x

x

x

3 = 10/28

x

nhựa

x

x

x

4 = 12/28

x

nhựa

x

x

 

5 = 14/28

x

nhựa

x

x

x

N = 16/28

 

nhựa

 

 

 

A = 10/40

x

thép

x

x

x

F = 12/40

x

thép

x

x

 

B = 14/40

x

thép

x

x

x

7 = 20/40

x

 

x

x

x

M = 30/70

tiêu chuẩn

 

 

 

 

 

 

 

 

CTY TNHH TM&DV KỸ THUẬT HOÀNG LIÊN