• Hàng không

Lò xo khí › Hàng không

Bansbach easylift® - Cơ sở sản xuất hàng không được chứng nhận

 

anw Luftfahrt

 

Cơ sở sản xuất hàng không chứng nhận theo part 21G

 

Bansbach easylift® has received certification from the German Aviation Association, making us a qualified manufacturer of components for aerospace applications according to part 21G, in addition to being the first certified gas spring manufacturer worldwide. This certification ensures that Bansbach gas springs are manufactured according to aerospace quality standards.

Bansbach easylift® đã nhận được chứng nhận từ Hiệp hội hàng không Đức, là nhà sản xuất có trình độ đáp ứng chế tạo các thành phần cho các ứng dụng hàng không vũ trụ theo part 21G, ngoài việc là các nhà sản xuất lò xo khí đầu tiên được chứng nhận trên toàn thế giới. Chứng nhận này đảm bảo rằng khí đốt lò xo Bansbach được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng hàng không vũ trụ.

 

zertifikat luftfahrt

 

CTY TNHH TM&DV KỸ THUẬT HOÀNG LIÊN