• Loại P - chi tiết

Lò xo khí › Lò xo xy lanh khí nén khóa › Loại P - chi tiết

K0

B1

P

-

3

200

659

 

001*

550N

 

 

 

 

 

thread
piston rod

đầu nối xi lanh

mẫu

tốc độ đẩy ra

kích thước
Øx/Øy mm

hành trình mm

chiều dài tăng cường min.
EL2** mm

progressivity
ca. %

Index
No.
(*see
below)

Lực F (N)

Lực khóa theo hướng kéo
(release travel < 1mm)

 

 

Lực khóa theo hướng kéo(release travel > 2,5mm)

Lực khóa theo hướng đẩy

K0=MF10x1x18

O0  =MF14x1,5x20

W0  
=MF 8x1x16

xem phần nối

P

 
= thường

0 
= nhanh

7 
= chậm

K 
= Short release
Release travel 
< 1 mm
instead of 
< 3,5 mm

B = đặc biệt

N = thép không gỉ (F1 tối đa 300N)

1= 8/22

30-200

hành trình x 2,83 +74
hành trình x 2,64 +74
hành trình x 2,43 +74

35
50
100

 

40-700

lực khóa thấp hơn

 

 

lực khóa thấp hơn

7000

E= 8/28

30-200

hành trình x 2,48 +78
hành trình x 2,35 +78
hành trình x 2,25 +78

35
50
100

 

40-700

lực khóa thấp hơn

 

 

lực khóa thấp hơn

7000

2= 10/22

30-300

hành trình x 3,46 +81
hành trình x 3,15 +81
hành trình x 2,76 +81

35
50
100

 

50-1300

lực khóa thấp hơn

 

 

2,6 x F1

7000

3= 10/28

30-300

hành trình x 2,81 +85
hành trình x 2,63 +85
hành trình x 2,42 +85

35
50
100

 

50-1300

lực khóa thấp hơn

 

 

4,8 x F1

10.000

A= 10/40

30-300

hành trình x 2,32 +91
hành trình x 2,25 +91
hành trình x 2,17 +91

35
50
100

 

100-1300

lực khóa thấp hơn

 

 

12 x F1

10.000

B= 14/40

30-300

hành trình x 2,68 +93
hành trình x 2,53 +93
hành trình x 2,17 +93

35
50
100

 

250-2600

lực khóa thấp hơn

 

 

5,6 x F1

10.000

 

Chú ý: Tính toán chiều dài mở rộng

EL1

Tổng chiều dài được tính khi các piston được gia hạn. Vui lòng thêm chiều dài của bộ phận kết nối để tìm ra tổng chiều dài.

EL2

chiều dài EL2 = đo không có mắt bản lề và threads

*Index Number

Index No.

Index no. chỉ thật sự cần thiết với những đơn hàng lặp lại – chúng tôi có thể sản xuất chính xác lò xo khí đã từng được sản xuất. Bạn sẽ nhận được index no. kèm theo hóa đơn xác nhận/ đơn đặt hàng.

 

 

 

CTY TNHH TM&DV KỸ THUẬT HOÀNG LIÊN