• Loại K

Lò xo khí › Lò xo xy lanh khí nén khóa › Loại K

 

 Loại K

 

Khóa cứng trong lúc dãn, tương đối cứng lúc co

 

 

 

Chức năng:

 

  Ở đây, chức năng khóa diễn ra trong một khoang dầu tách biệt với lò xo khí bằng cách sử dụng một piston nổi. Nếu một lực được áp dụng vào lò xo khóa theo hướng mở rộng, bởi vì chỉ có dầu giữa piston và mảnh hướng dẫn, lực khóa vẫn còn cứng nhờ vào điểm mạnh cơ khí của lò xo. Nếu một lực lượng được áp dụng theo hướng nén, lò xo vẫn còn cứng cho đến khi các lực áp lực lên piston nổi vượt quá (khóa hiệu lực).

 

 

 

Khả năng:

 

 

Lực:

40-2600 N

 

Lực khóa theo hướng kéo:

7.000 N - 10.000 N

 

Hành trình:

10-700 mm

 

Đường kính thanh piston/ xy lanh:

8/19 – 14/40

 

Lực đẩy ra:

Vừa
Nhanh
Chậm

 

Release travel:

Short release: release travel < 1 mm

 

Phần nối:

Các thanh piston có sẵn với thread MF10x1x18, MF14x1,5x20 hoặc với MF8x1x16. Bạn có thể tìm thấy các xi lanh phù hợp kết nối các bộ phận của lò xo khí có thể khóa của bạn ở đây.

 
CTY TNHH TM&DV KỸ THUẬT HOÀNG LIÊN