easymotion › Hướng dẫn easymotion

Hướng dẫn easymotioneasymotion-comp

 

 

Hướng dẫn easymotion:

Đường link dưới đây sẽ đưa bạn trực tiếp đến hướng dẫn của chúng tôi cho hình thức hệ thống easymotion® của bạn. Vui lòng nhập các chi tiết của yêu cầu hệ thống easymotion® của bạn và chúng tôi sẽ gửi bạn báo giá tương ứng.
Inquiry form

 

Hoặc lựa chọn hệ thống easymotion® của bạn với một số đơn đặt hoàn chỉnh.

   

Xi lanh

Số lượng xi lanh

Mẫu

Đầu nối thanh piston

Đầu nối xi lanh

Hành trình

Dãn động Hệ thống điều khiển Thông số kỹ thuật Hợp thể

Chỉ mục

Z

4

1

D

W

300

M3

ST1 - U

001*

A = Xi lanh A

E = Xi lanh E

Z = Xi lanh Z

L=Đơn vị tuyến tính

F=Cột điều hướng

1

2

3

4

5

6

1= model1


= model2

4 = model 4

A=EA,AA,LA

B=EB,AB,LB

C=EC,AC

D=A1

E=H0

F=FZ

G=FY

S=Đặc biệt

U=FB

V=FA

W=AW,ZW

X=EX,AX,ZX

Y=EY,AY,ZY

Z=EZ,AZ,ZZ

S=Đặc biệt

150

200

300

400

M1=Máy 1

M2=Máy 2

M3=Máy 3

K1=crank

K2=crank

ST1

ST2

FER

-

- = tiêu chuẩn

D=gấp đôi

B=Đặc biệt

M=gắn kết

T= lắp ráp một phần

U=Không gắn kết

Q= Đầu nối nhanh

* Chỉ cần thiết khi đặt lại các đơn đặt hàng. Bạn sẽ nhận được các chỉ mục với xác nhận đặt hàng / hóa đơn.

CTY TNHH TM&DV KỸ THUẬT HOÀNG LIÊN