• Máy bơm

easymotion › Máy bơm

Máy Bơm

Máy bơm cho hoạt động xi lanh  easymotion® đồng bộ.

Đặc tính sản phẩm:

  • Máy bơm cho hoạt động 1-6 xi lanh
  • Trọng lượng tối đa : 900kg cho mỗi hệ thống (mô hình 4)
  • Làm bằng nhôm oxit hóa anốt
  • Hoạt động bằng tay quay hoặc động cơ điện
  • Lắp đặt ở vị trí nào là có thể

Các máy bơm phải được lựa chọn tương ứng với mô hình xi lanh điều chỉnh

!

 

 

 

 

Số xilanh

Hành trình

Kích thước máy bơm 
(w x h x d)

Tải trong tối đa mỗi hệ thống

Số thứ tự

Kích thước máy bơm 
(w x h x d)

Tải trong tối đa mỗi hệ thống

Số thứ tự

Mẫu xylanh 1
Tốc độ nhanh
Tải trọng thường

Mẫu xylanh 2
Tải chiều cao
Tốc độ bình thường

1

150mm
200mm
300mm
400mm

80x30x276.5mm
80x30x322.5mm
80x30x416.5mm
80x30x510.5mm

100 kg

PE119150
PE119200
PE119300
PE119400

80x30x348.5mm
80x30x418.5mm
80x30x560.5mm
80x30x702.5mm

150 kg

PE119150
PE119200
PE119300
PE119400

2

150mm
200mm
300mm
400mm

80x30x276.5mm
80x30x322.5mm
80x30x416.5mm
80x30x510.5mm

200 kg

PE219150
PE219200
PE219300
PE219400

80x30x348.5mm
80x30x418.5mm
80x30x560.5mm
80x30x702.5mm

300 kg

PE219150
PE219200
PE219300
PE219400

3

150mm
200mm
300mm
400mm

68x56x298.5mm
68x56x358.5mm
68x56x480.5mm
68x56x600.5mm

300 kg

PE319150
PE319200
PE319300
PE319400

68x56x360mm
68x56x452mm
68x56x575mm
68x56722.5mm

450 kg

PE319150
PE319200
PE319300
PE319400

4

150mm
200mm
300mm
400mm

68x56x298.5mm
68x56x358.5mm
68x56x480.5mm
68x56x600.5mm

400 kg

PE419150
PE419200
PE419300
PE419400

68x56x360mm
68x56x452mm
68x56x575mm
68x56x722.5mm

600 kg

PE419150
PE419200
PE419300
PE419400

5

150mm
200mm
300mm
400mm

120x60x298.5mm
120x60x358.5mm
120x60x480.5mm
120x60x600.5mm

500 kg

PE519150
PE519200
PE519300
PE519400

120x60x360mm
120x60x452mm
120x60x575mm
120x60x722.5mm

600 kg

PE519150
PE519200
PE519300
PE519400

6

150mm
200mm
300mm
400mm

120x60x298.5mm
120x60x358.5mm
120x60x480.5mm
120x60x600.5mm

600 kg

PE619150
PE619200
PE619300
PE619400

120x60x298.5mm
120x60x358.5mm
120x60x480.5mm
120x60x600.5mm

600 kg

PE619150
PE619200
PE619300
PE619400

Mẫu 4: Chiều dài máy bơm = 2x Hành trình + 136,5mm

 

Chú ý: Trong trường hợp của một hệ thống kép, chiều dài máy bơm sẽ được phù hợp ngắn hơn

Mẫu 1: 150mm Hành trình = 226,5mm, 200mm Hành trình = 248,5mm, 300mm Hành trình = 296,5mm, 400mm Hành trình = 342,5mm

Mẫu 1: 150mm Hành trình = 262,5mm, 200mm Hành trình = 296,5mm, 300mm Hành trình = 368,5mm, 400mm Hành trình = 438,5mm

 

 

  • Đối với hệ thống tay quay

 

Kurbel klein

 Pumpenbohrung Kurbel

 
  •  Đối với hệ thống động cơ

 

Motor klein

 Pumpenbohrung Motor

 

 

CTY TNHH TM&DV KỸ THUẬT HOÀNG LIÊN