• Đơn vị tuyến tính

easymotion › Đơn vị tuyến tính

Đơn vị tuyến tính

Đơn vị tuyến tính

 Các đơn vị tuyến tính mới Bansbach có thể được gắn hoặc lắp đặt tại ứng dụng của bạn mà không quá khó khăn. Với các đơn vị tuyến tính, bạn sẽ có được một hệ thống hoàn chỉnh với xi lanh điều chỉnh cài đặt.

Tính năng sản phẩm:

  • Hành trình: 150-400 mm
  • Phù hợp với Xylanh E và Xylanh Z
  • Không có hướng dẫn bổ sung cần thiết
  • Tấm thẻ khác nhau để sửa chữa
  • Tải hành trình lên đến 150 kg / xi lanh
  • Nhôm oxit hóa anốt
  • Piston que thép không gỉ

 

 LB

LE LB

 

LA

LE LA

LA

LE LA

LE LBLY  LE-LALX  LE-LALZ

LY

LX

LZ

 

 

 

 

Hành trình

A

[mm]

B
[mm]
B*
[mm]

150

200

300

400

165

240

340

340

254

319

444

544

264

329

454

554

Nếu xilanh Z được chọn: B = Hành trình x 1,33 + 121 and B* = Hành trình x 1,33 + 131 

 

 

Tấm tiếp hợp cho đơn vị tuyến tính

Các tấm tiếp hợp có thể được điều chỉnh chính xác theo yêu cầu của bạn.

Adapterplatte Lineareinheit
 
Adapterplatte LE cad 

                      

CTY TNHH TM&DV KỸ THUẬT HOÀNG LIÊN