• Đầu nối

easymotion › Xylanh Z › Đầu nối

Đầu nối xylanh Z  

Đầu nối thanh piston:

 

Mắt bản lề:
số thứ tự: A1

 • lỗ lắp: 8,2mm
 • ELK = 20 mm
 

K Anschluss A1

 

Ren:
số thứ tự: H0

 • M8 x 9
 

K Anschluss H0

 

 

Tìm thêm nhiều đầu nối khác ở đây

 

 

Mắt bản lề

Ren

Số thứ tự

A1

H0

Chiều dài đầu nối (ELK)

20 mm

0 mm

 

 

 

Đầu nối xylanh bên:

Lỗ lắp:
Số thứ tự: ZW

 • Lỗ để sửa chữa các xi lanh
 • Ø lỗ lắp: 8 mm
 • nối góc cho ống
 • ELK = 25 mm
 

K Anschluss AW

 

Đinh tán:
Số thứ tự: ZX

 • Đinh tán để sửa chữa các xi lanh
 • Ø Đinh tán 13 mm
 • Đầu nối cho ống nối thẳng
 • ELK = 15 mm
 

K Anschluss AX

 

Đinh tán:

Số thứ tự: ZY

 • Đinh tán để sửa chữa các xi lanh
 • Ø Đinh tán 13 mm
 • Đầu nối cho ống nối thẳng
 • ELK = 15 mm
 

K Anschluss AY

 

Đĩa:
Số thứ tự: ZZ

 • đĩa để sửa chữa xi lanh (ví dụ như trên các bảng trên)
 • Ø 60mm
 • nối góc cho ống
 • ELK = 15 mm
 

K Anschluss AZ

 

 

 

Lỗ lắp

Đinh tán

Đĩa

Số thứ tự

ZW

ZX hoặc ZY

ZZ

Chiều dài đầu nối (ELZ)

25mm

15mm

15mm

 
CTY TNHH TM&DV KỸ THUẬT HOÀNG LIÊN