• Chi tiết

Bộ giảm chấn › Bộ giảm chấn không có chuyển động tự do › Chi tiết

A1

A1

KX

-

3

200

711

001*

-

Đầu nối thanh piston

Đầu nối xylanh

Mẫu

Giảm chấn

kích thước
Øx/Øy mm

hành trình
mm

Chiều dài mở rộng

Luỹ tiến ước lượng %

Chỉ mục
(*xem ở dưới)

xem các phần kết nối

xem các phần kết nối

KX    

0
nhanh, không có giảm chấn kết thúc

1
nhanh, giảm chấn kết thúc thường

2
nhanh, giảm chấn kết thúc tăng

3
thường, không có giảm chấn kết thúc

4
thường, giảm chấn kết thúc thường

5
thường, giảm chấn kết thúc tăng

6
chậm, không giảm chấn kết thúc

 

7
chậm, giảm chấn kết thúc thường

8
chậm, giảm chấn kết thúc tăng

9
các loại khác

 

Để nhận biết giảm chấn kết thúc, hãy cài đặt cần piston hướng xuống

2 = 10/22

20-250

hành trình x 3 +83

      

không áp lực hay là

50N-1300N

3 = 10/28

20-250

hành trình x 3 +85

không áp lực hay là
50N - 1300N

B = 14/40

20-250

hành trình x 3 +89

không áp lực hay là
150N - 2600N

 

 

*Chỉ mục

Chỉ mục

 * Với chỉ mục - Chỉ cần thiết cho các đơn đặt hàng lặp lại - chúng ta có thể tái tạo chính xác các lò xo khí đã được sản xuất. Bạn sẽ nhận được chỉ mục với xác nhận đặt hàng / hóa đơn.

CTY TNHH TM&DV KỸ THUẬT HOÀNG LIÊN