• Bộ giảm chấn MC tiêu chuẩn

Bộ giảm chấn › Bộ giảm chấn MC tiêu chuẩn

Bộ giảm chấn MC tiêu chuẩn

 

Chi tiết kỹ thuật này với việc giảm chấn trên toàn bộ stroke chỉ bao gồm dầu. Do cách lắp ráp, sẽ có một lượng nhỏ chuyển động tự do khi thanh piston được kéo ra. Tốc độ đẩy vào và đẩy ra, hoặc việc làm chậm có hiệu quả (điều khiển chuyển động) chuyển động của mass có thể bị ảnh hưởng đáng kể bởi việc sử dụng các vòi phun khác nhau, cũng như độ nhớt dầu khác nhau

 

Chi tiết...

 

CTY TNHH TM&DV KỸ THUẬT HOÀNG LIÊN