• Bộ giảm chấn

Bộ giảm chấn

 

Bộ giảm chấn

Được sử dụng ở cả tính an toàn 

và yếu tố chức năng để hãm tốc độ và làm chậm 

 

 

 

Bộ giảm chấn HB

Với các bộ giảm chấn thủy lực từ Bansbach easylift®,

 tốc độ của cả hai hướng đẩy vào và hướng đẩy ra có thể được điều chỉnh chính xác,

 do đó cho phép tốc độ phải được kiểm soát ở cả hai hướng

  hb-einstellbar-kl
   

Bộ giảm chấn V1

Đối với những trường hợp  yêu cầu cường độ giảm chấn khác nhau hoặc không xác định, 

chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng thiết bị giảm chấn có thể điều chỉnh easylift® MC  của chúng tôi.

 Chúng cho phép tốc độ giảm chấn được điều chỉnh khi các van điều tiết được gắn kết.

  mc-einstellbar-kl
   

MC-Damper Standard

This specification with damping over the entire stroke contains only oil. Due to the construction, there will be a small amount of free travel when the piston rod is pulled out.
  mc-standard-kl
   

MC-Damper with Floating Piston

The free movement of the standard specification can be inconvenient; therefore we offer an easylift® damping option with a floating piston.

  mc-trennkolben-kl
   

MC-Damper without Free Travel

This easylift® damping variety allows a controlled damping in both directions, without free travel. Here, the piston moves completely in a fixed oil chamber.
  mc-oleerhub-kl

 

Damper [Thiết bị giảm chấn]

Used as both safety and functional elements in order to damp speed and slow down masses. [Được sử dụng ở cả tính an toàn và yếu tố chức năng để hãm tốc độ và làm chậm masses.]

 

 

HB Damper [Thiết bị giảm chấn HB]

With these hydraulic dampers from Bansbach easylift®, the speed in both the push-in and push-out direction can be adjusted precisely, thus allowing the speed to be controlled in both directions. [Với các bộ giảm chấn thủy lực từ Bansbach easylift®, tốc độ của cả hai hướng đẩy vào và hướng đẩy ra có thể được điều chỉnh chính xác, do đó cho phép tốc độ phải được kiểm soát ở cả hai hướng.]

 

 

 

 

V1 Damper [Thiết bị giảm chấn V1]

For times when different or undefined damping intensities are required, we recommend using our adjustable easylift® MC Dampers. These allow the damping speed to be adjusted when the damper is mounted. [Đối với những trường hợp  yêu cầu cường độ giảm chấn khác nhau hoặc không xác định, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Thiếy bị giảm chấn có thể điều chỉnh easylift® MC  của chúng tôi. Chúng cho phép tốc độ giảm chấn được điều chỉnh khi các van điều tiết được gắn kết.]

 

 

 

 

MC-Damper Standard [Thiết bị giảm chấn MC Tiêu chuẩn]

This specification with damping over the entire stroke contains only oil. Due to the construction, there will be a small amount of free travel when the piston rod is pulled out. [Chi tiết kỹ thuật này với việc giảm chấn trên toàn bộ stroke chỉ bao gồm dầu. Do cách lắp ráp, sẽ có một lượng nhỏ chuyển động tự do khi thanh piston được kéo ra]

 

 

 

 

MC-Damper with Floating Piston [ Thiết bị giảm chấn MC với Piston nổi]

The free movement of the standard specification can be inconvenient; therefore we offer an easylift® damping option with a floating piston. [Chuyển động tự do của chi tiết kĩ thuật tiêu chuẩn có thể bất tiện, vì vậy chúng tôi đưa ra Thiết bị giảm chấn easylift® với piston nổi]

 

 

 

 

MC-Damper without Free Travel [ Thiết bị giảm chấn MC với chuyển động tự do ]

This easylift® damping variety allows a controlled damping in both directions, without free travel. Here, the piston moves completely in a fixed oil chamber. [Sự đa dạng trạng thái này của thiết bị giảm chấn easylift cho phép kiểm soát giảm chấn theo cả hai hướng, không có chuyển động tự do. Lúc này, piston di chuyển hoàn toàn trong buồng dầu cố định]

 

CTY TNHH TM&DV KỸ THUẬT HOÀNG LIÊN