• Chi tiết

Lò xo khí › Lò xo khí kéo › Chi tiết

Lò xo khí kéo với bộ giảm xóc

B1 B1 Z - 3 100 214 001* 400N  
đầu nối thanh piston đầu nối xylanh      mẫu thiết kế đường kính thanh piston/ xylanh
Øx/Øy mm
hành trình chiều dài thêm vào(**xem dưới)
Index
No.
(*see below)
lực kéo vào
F (N)
progressivity
xem phần nối xem phần nối

=
lò xo khí kéo

 
= cơ bản (không có giảm xóc)

F 
= van (không có giảm xóc)
không dành cho 8/22

1 = 8/22

3 = 10/28

B = 14/40

1 = 
10-300

3 = 
10-600

B = 
10-600

theo yêu cầu

1 = 
hành trình + 77 mm

3 = 
hành trình + 95 mm

B = 
hành trình + 
120 mm

  pulled-in
100-4000

như yêu cầu, khoảng 5mm trước khi được nạp vào vị trí
phạm vi lực dựa trên kích cỡ

1= 50-400N
3
= 100-1500N
B= 200-4000N

Traction force: lực mở rộng + xấp xỉ 60% cao hơn

 

C=20%
1=30%
3=65% 
P3=30%
B=75%

 

 

Lò xo khí kéo với bộ giảm xóc

B1 B1 Z 5 3 100 309 001* 400N  
đầu nối thanh piston đầu nối thanh xy lanh mẫu tốc độ/ giảm xóc đường kính thanh piston/ xy lanh
Øx/Øy mm
hành trình chiều dài thêm vào
(**xem phía dưới)
EL2 mm
Index
No.
(*see below)

lực kéo vào
F (N)

progressivity
xem phần nối xem phần nối

=
lò xo khí kéo

xem lò xo khí

C = 6/19

1 = 8/22

3 = 10/28

B = 14/40

10-200

như yêu cầu

C = 2x hành trình + 64 mm

1 = 2x hành trình + 64 mm

3 = 2x hành trình + 72 mm

B = 2x hành trình + 100 mm

  pulled-in
50-2500

như yêu cầu, khoảng 5mm trước khi được nạp vào vị trí
phạm vi lực dựa trên kích cỡ

C= 50-300N
1= 50-400N
3= 300-1200N
B= 200-2500N

Traction force: extended + approx. 25%
(1,3,B)/40%(C)

C=25%
1=25%
3=40%
B=40%

Chú ý: Tính toán chiều dài mở rộng

EL1

Tổng chiều dài được tính khi các piston được gia hạn. Vui lòng thêm chiều dài của bộ phận kết nối để tìm ra tổng chiều dài.

EL2

chiều dài EL2 = đo không có mắt bản lề và threads

*Index Number

Index No.

Index no. chỉ thật sự cần thiết với những đơn hàng lặp lại – chúng tôi có thể sản xuất chính xác lò xo khí đã từng được sản xuất. Bạn sẽ nhận được index no. kèm theo hóa đơn xác nhận/ đơn đặt hàng.

 

 CTY TNHH TM&DV KỸ THUẬT HOÀNG LIÊN