• Dây Bowden

Lò xo khí › Hệ thống phát hành › Dây Bowden

Cơ chế phát hành cố định

20BAXXMXX

Phạm vi sử dụng:
để điều chỉnh, phát hành ngắn hạn và lâu dài

1
dây bowden

2
vị trí cơ bản

3
đòn bẩy điều chỉnh

bowden stationaer tz

 

Dây bowden với kích thước tiêu chuẩn Z-hook

Chiều dài
mm

Phần số.
500 20BZ0500HA
750 20BZ0750HA
1000 20BZ1000HA
1250 20BZ1250HA
1500 20BZ1500HA
bowden z-haken tz

 

CTY TNHH TM&DV KỸ THUẬT HOÀNG LIÊN