Lò xo khí › Đầu nối › Đầu bản lề

 Đầu bản lề
Mẫu a b1 mm d1 mm d2 mm d3 mm d6 mm h mm L mm L3 mm Chất liệu
A7 8 8 13 M8 23 36 16 12 thép, mạ kẽm
A8 9 10 16 M10 28 43 20 13 thép, mạ kẽm
C4 6,5° 9 6 10 M6 20 30 12 11 thép, mạ kẽm
C8 7,5° 19 14 20 M14*1,5 36 57 25 19 thép, mạ kẽm
gelenkkopf tz gelenkkopf

CTY TNHH TM&DV KỸ THUẬT HOÀNG LIÊN