Lò xo khí › Đầu nối › Khoan

Khoan với clip bolts


Mẫu Ø d1 mm g mm A mm b mm L1 mm L2 mm Ø d2 mm Chất liệu
N4 4 8 8 4 21 16 M4 thép, mạ kẽm
G5 5 10 10 5 26 20 M5 thép, mạ kẽm
C5 8 16 16 8 42 32 M8 thép, mạ kẽm
D9 10 20 20 10 52 40 M10 thép, mạ kẽm
L5 14 28 27 14 72 56 M14*1,5 thép, mạ kẽm
gabelkopf-federbolzen tz gebelkopf-federbolzen

Khoan với clip bolts

Mẫu Ø d1 mm g mm A mm b mm L1 mm L2 mm Ø d2 mm Chất liệu
M4 4 8 8 4 21 16 M4 thép, mạ kẽm
E5 5 10 10 5 26 20 M5 thép, mạ kẽm
A5 8 16 16 8 42 32 M8 thép, mạ kẽm
B9 10 20 20 10 52 40 M10 thép, mạ kẽm
H5 14 28 27 14 72 56 M14*1,5 thép, mạ kẽm
gabelkopf-ohnefeder tz gabelkopf-ohnefeder

CTY TNHH TM&DV KỸ THUẬT HOÀNG LIÊN