Lò xo khí › Đầu nối › Ball Sockets

 Ball sockets incl. fastener
Mẫu L mm b*c mm Vật liệu
W5 10 19 M6*9, M8*9 thép
W6 10 18 M8*10 nhựa
kugelpfanne1 tz kugelpfanne1

Mẫu L mm b*c mm Vật liệu
F5 8 18 M4*6 thép
J3 8 22 M5*10,2
W4 10 15 M5*5
F3 10 19 M8*12
P3 13 30 M6*14, M8*14
W3 16 35 M10*15,5
kugelpfanne2 tz kugelpfanne2
CTY TNHH TM&DV KỸ THUẬT HOÀNG LIÊN