• Chi tiết

Lò xo khí › Lò xo khí › Chi tiết

A1

A1

-

4

0

200

484

001*

500N

 

đầu nối thanh piston

đầu nối xylanh

Mẫu

Tốc độ đẩy ra/ giảm xóc

đường kình thanh piston/ xy lanh

hành  trình A mm

 độ dài gia tăng

Index No.
(*see below)

Lực thêm F1 (N)

progressivity
ca. %

xem phần kết nối

xem phần kết nối

cơ bản

tùy bản vẽ

tùy bản vẽ
with scraper


 

với lớp vỏ bọc(-40°C to 60°C)

 

với nhãn neutral

với van bên trong xi lanh


với lớp đệm đặc biệt cho nhiệt độ lên đến 200 ° C

thép không gỉ, AISI NR.304

thép không gỉ, AISI NR.304

tăng ma sát

F1 min:
6/15 = 100N
6/22 = 100N
8/19 = 120N
8/28 = 120N
10/22 = 150N
14/28 = 200N 

thread M8 với vỏ bọc khóa được ,…. Lên tới 16 độ C]

T với piston nổi


nhanh, không có giảm xóc kết thúc

1
nhanh, giảm xóc kết thúc thường


nhanh, giảm xóc kết thúc tăng cường


3
bình thường, không giảm xóc

4
bình thường, không giảm xóc

5
thường, tăng cường giảm xóc

6
chậm, không có giảm xóc

7
chậm, giảm xóc kết thúc thường 

8
chậm, giảm xóc kết thúc tăng cường 


lựa chọn khác

Để nhận biết  giảm xóc hãy cài đặt với thanh piston phía dưới

K = 3/8

10 - 120

2x hành trình +20

 

7-110

28

P = 3/10

10 - 120

2xhành trình+32

 

7-110

20

G = 4/12

10 - 150

2xhành trình+30

 

7-200

21

6 = 6/15

10 - 150

2xhành trình+30

 

10-400

27

C = 6/19

10 - 150

2xhành trình+42

 

10-400

16

D = 6/22

10 - 150

2xhành trình+43

 

10-400

11

O = 8/19

10 - 300

2xhành trình+48

 

30-700

33

1 = 8/22

10 - 300

2xhành trình+48

 

30-700

22

E = 8/28

10 - 300

2xhành trình+60

 

30-700

13

2 = 10/22

20 - 800

2xhành trình+47

 

50-1300

39

3 = 10/28

20 - 800

2xhành trình+60

 

50-1300

21

4 = 12/28

20 - 1000

2xhành trình+60

 

100-1700

33

5 = 14/28

20 - 1000

2xhành trình+60

 

150-2600

52

= 16/28

20 - 1000

2xhành trình+60

 

200-3200

85

A = 10/40

20 - 1000

2xhành trình+70

 

50-1300

8

F = 12/40

20 - 1000

2xhành trình+70

 

100-1700

13

B = 14/40

20 - 1000

2xhành trình+70

 

150-2600

18

7 = 20/40

20 - 1000

2xhành trình+90

 

200-5000

45

M = 30/70

100 - 800

2xhành trình+120

 

1000-12000

25

 

 

Lựa chọn

đường kính thanh piston/xylanh

scraper
EL2+10mm

vỏ bọc
EL2+10mm

van

vỏ bọc nhiệt độ cao

vỏ bọc nhiệt độ thấp

thép không gỉ

ma sát
EL2+10mm

lockable over vỏ ngoài khóa được

piston nổi

K = 3/8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P = 3/10

 

 

 

 

 

 

 

 

x

G = 4/12

 

 

x

 

 

 

 

 

x

6 = 6/15

x (EL2+5mm)

 

x +2mm

x

x

x

x

 

x

C = 6/19

x

nhựa

x

x

x

 

 

 

x

D = 6/22

x

nhựa

x

x

x

 

 

 

x

O = 8/19

x

nhựa + thép

x

x

x

x

x

 

x

1 = 8/22

x

nhựa

x

x

x

 

x

 

x

E = 8/28

x

nhựa

x

x

x

 

 

 

x

2 = 10/22

x

nhựa

x

x

x

x

x

x

x

3 = 10/28

x

nhựa

x

x

x

x

 

 

x

4 = 12/28

x

nhựa

x

x

x

 

x

 

x

5 = 14/28

x

nhựa

x

x

x

x

x

 

x

N = 16/28

 

nhựa

x

 

 

 

 

 

x

A = 10/40

x

thép

x

x

x

x

 

 

x

F = 12/40

x

thép

x

x

x

 

 

 

x

B = 14/40

x

thép

x

x

x

x

 

 

x

7 = 20/40

x

 

x

x

x

x

 

 

x

M = 30/70

cơ bản 

 

cơ bản

 

 

 

 

 

x

 

 

Chú ý: Tính toán chiều dài mở rộng

EL1

Tổng chiều dài đạt tính khi pit-tông được gia hạn. Vui lòng thêm chiều dài của các bộ phận kết nối để tìm ra tổng chiều dài.

EL2

chiều dài EL2 – đo không có hinge eyes và threads

 

*Index number

Index No.

Với index no. - Chỉ cần thiết cho các đơn đặt hàng lặp lại - chúng tôi có thể tái tạo chính xác các lò xo khí như  đã được sản xuất. Bạn sẽ nhận được index no.  với xác nhận đặt hàng / hóa đơn.

 

 

CTY TNHH TM&DV KỸ THUẬT HOÀNG LIÊN