• Lò xo khí

Lò xo khí › Lò xo khí

Lò xo khí                                              

Kiểm soát đẩy

nâng hoặc hạ

mà không cần

thêm ngoại lực

Chúng tôi có thể đáp ứng mọi nhu cầu về kích thước và lực cho ứng dụng cụ thể của bạn.Vì thế, lò xo khí Bansbach easylift® có thể được sử dụng trong mọi lĩnh vực công nghiệp.Hàng loạt sản phẩm với kích thước đặc biệt kết hợp với nguồn cung cấp mở rộng của chúng tôi cho phép  đáp ứng gần như tất cả các yêu cầu của nhiều lĩnh vực bao gồm dưới đây, và các lĩnh vực khác:

 
 
  • Ngành hàng không vũ trụ
  • Y tế và thiết bị hồi phục chức năng
  • Quân sự và quốc phòng
  • Hàng hải
  • Máy móc và thiết bị công nghiệp
  • Nông nghiệp
  • Đồ nội thất và khoa nghiên cứu lao động
  • Ô tô
 
 

Nếu bạn cần giải quyết vấn đề về chuyển động

mà không sử dụng các biện pháp tăng cường năng lượng,

chúng tôi có thể cung cấp giải pháp cho bạn.

 

 

CTY TNHH TM&DV KỸ THUẬT HOÀNG LIÊN